Terviseõde OÜ

tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise jälgimine ja esmaabi

Kooliõed

Koolitervishoiuteenus ja selle osutamine toimub Haigekassa poolt sõlmitud lepingu alusel Tallinnas ja Rae vallas.

Teenused

TERVISEKONTROLL viiakse läbi lapsevanema nõusolekul , individuaalselt, I, III, VII ja X klassi õpilasele. Tervisekontroll sisaldab:

Pikkuse mõõtmist

Kaalumist

Kehamassiindeksi määramist

Nägemisteravuse kontrolli

Vererõhu mõõtmist

Rühi kontrolli

Naha ja limaskestade seisundi hindamist

Luu ja lihaskonna seisundi hindamist

Sugulise arengu hindamist

Vaimse tervise
hindamist

Pediatrician Meeting With Mother And Child In Exam Room

Vaktsineerimine toimub vastavalt riikliku immuniseerimiskavale ning lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel. Täpsem info vaktsineerimise kohta
Vastavalt «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 43 lõike 1 alusel on vajalik õpilastel läbida perearsti juures ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis.
Sotsiaalministri määrus 01.09.2010 nr 54
(2) Koolitervishoiuteenust võib osutada väljaspool kooli juhul, kui seal õpib vähem kui 200 õpilast või kui koolitervishoiuteenuse osutamise koht asub õpilastele jalgsi läbitava mõistliku teepikkuse kaugusel.
Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale
Küsimuste ja ettepanekutega koolitervishoiuteenuse teemadel on õigus õpilasel ja lapsevanemal pöörduda Terviseametisse (kesk@terviseamet.ee, tel 6943500) või Eesti Haigekassasse (info@haigekassa.ee tel 16363).

Võta meiega ühendust

Küsimuste esitamiseks kasutage allolevat vormi